Gyventojų aptarnavimo skyriaus tikslai ir uždaviniai

1. Gyventojų aptarnavimo skyriaus tikslas – užtikrinti vartotojų poreikius atitinkančių viešųjų ir administracinių paslaugų teikimą, visuomenės informavimą apie privalomojo sveikatos draudimo teikiamas galimybes, atstovauti apdraustųjų interesams privalomojo sveikatos draudimo srityje bei tvarkyti Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registrą.

2. Skyriaus uždaviniai yra:

2.1. Išduoti Europos sveikatos draudimo korteles (toliau – ESDK).

2.2. Išduoti E formos pažymas/struktūrizuotus elektroninius dokumentus (toliau – SED).

2.3. Pildyti medicininės apskaitos formas, patvirtinančias arba nepatvirtinančias medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo išlaidų kompensavimą Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis.

2.4. Išduoti pažymas apie asmens draudimą privalomuoju sveikatos draudimu.

2.5. Išduoti privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimus.

2.6. Tvarkyti Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registrą.

2.7. Patvirtinti užsieniečių, pateikusių E formos pažymas/SED, draudimą.

2.8. Konsultuoti ir informuoti gyventojus apie TLK veiklą įgyvendinant privalomąjį sveikatos draudimą bei administracinių paslaugų teikimo tvarką, konsultuoti apie sveikatos draudimo ir paslaugų teikimo Lietuvoje ir Europos Sąjungoje tvarką.

2.9. Administruoti laukiančiųjų dantų protezavimo paslaugų eilę ir informuoti laukiančius dantų protezavimo asmenis apie jiems suteiktą sąrašo numerį bei galimybę gauti dantų protezavimo paslaugas.

2.10. Priimti sąskaitas iš gyventojų už jiems suteiktas dantų protezavimo paslaugas.

2.11. Teikti informaciją gyventojams apie jiems suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir jų išlaidoms apmokėti skiriamas PSDF biudžeto lėšas. 


Paskutinis atnaujinimas: 2018-05-02 09:44:42