VIZIJA MISIJA VERTYBĖS
Klausiame
Ar žinote, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos dydis 44,81 Eur?
Taip, žinau
Nežinau
Man neaktualu


Stebėtojų taryba

Stebėtojų taryba

Teritorinėje ligonių kasoje (toliau - TLK) 4 metams sudaroma stebėtojų taryba. Stebėtojų taryba - kolegialus patariamasis organas. Į TLK stebėtojų tarybą įeina vienas Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas, vienas Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - VLK) atstovas, ir po vieną TLK veiklos zonos savivaldybių tarybų deleguotą atstovą - tarybos narį. Stebėtojų tarybos nariais gali būti skiriami nepriekaištingos reputacijos asmenys, turintys specialių žinių, leidžiančių kompetentingai ir skaidriai nagrinėti bei spręsti privalomojo sveikatos draudimo klausimus, priskirtus TLK kompetencijai.

Stebėtojų tarybos darbui vadovauja stebėtojų tarybos pirmininkas, o jam nesant - jo pavaduotojas. Stebėtojų tarybos pirmininkas ir jo pavaduotojas renkami iš stebėtojų tarybos narių paprasta balsų dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 stebėtojų tarybos narių. Stebėtojų tarybos pirmininku ar pavaduotoju negali būti Sveikatos apsaugos ministerijos ir VLK atstovas ar narys, jau buvęs ankstesnės kadencijos Stebėtojų tarybos pirmininku ar pavaduotoju.

Teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybos funkcijos ir teisės:

  • renka TLK medicininio audito komisiją ir taikinimo komisiją;
  • prižiūri, kaip sudaromos ir vykdomos TLK ir sveikatos priežiūros įstaigų bei TLK ir vaistinių sutartys, teikia nuomonę dėl šių sutarčių sąlygų;
  • aprobuoja TLK pareigybių sąrašą ir išlaidų sąmatą;
  • prižiūri ir analizuoja TLK administracijos veiklą, finansinių išteklių naudojimą;
  • aprobuoja TLK direktoriaus pateiktus TLK metinių biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius. Metinių biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkiniai skelbiami viešai ne vėliau kaip einamųjų metų gegužės 1 dieną;
  • teikia siūlymus ir nuomonę kitais privalomojo sveikatos draudimo klausimais, priskirtais TLK kompetencijai, vykdo kitas įstatymų bei kitų teisės aktų numatytas funkcijas.
  • esant pagrįstų abejonių dėl TLK buhalterinės apskaitos ir finansinių bei biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudarymo trūkumų, stebėtojų taryba turi teisę organizuoti TLK auditą. Audito išlaidos apmokamos iš TLK valdymui skiriamų lėšų. Jeigu randama TLK buhalterinės apskaitos ir finansinių bei biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudarymo trūkumų, stebėtojų tarybos pirmininkas (jam nesant - jo pavaduotojas) turi sukviesti stebėtojų tarybos posėdį.

Stebėtojų tarybos veiklą reglamentuoja stebėtojų tarybos darbo reglamentas, kurį tvirtina TLK direktorius, vadovaudamasis VLK direktoriaus patvirtintu pavyzdiniu stebėtojų tarybos darbo reglamentu.

DARBO REGLAMENTAS

Narių sąrašas

Darbotvarkės

Protokolai


Paskutinis atnaujinimas: 2018-10-19 13:23:45
darbo laikas
I-IV : 8.00-12.00 12.45-17.00
V : 8.00-12.00 12.45-15.45
Gyventojų aptarnavimas
Kaip mus rasti?


Registracija internetu