Šiaulių teritorinė ligonių kasa - Taikinimo komisija

Dienos klausimas
Ar žinote, kad teisę į dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš PSDF biudžeto, turi ne tik vaikai, senatvės pensijos amžiaus sulaukę asmenys, nedarbingi ar iš dalies nedarbingi asmenys, bet ir asmenys, kuriems taikomas gydymas dėl burnos,
Taip, žinau
Nežinau
Man neaktualu


Taikinimo komisija

Teritorinės ligonių kasos taikinimo komisija

Taikinimo komisiją iš keturių asmenų ketveriems metams renka stebėtojų taryba jos pirmininko teikimu. Taikinimo komisija renkama stebėtojų tarybos darbo reglamento nustatyta tvarka. Taikinimo komisijos nariais negali būti stebėtojų tarybos nariai. Į taikinimo komisiją įeina vienas teritorinės ligonių kasos (toliau - TLK) atstovas, vienas TLK veiklos zonos asmens sveikatos priežiūros įstaigų atstovas, vienas TLK veiklos zonos savivaldybės tarybos narys - visuomenės atstovas, vienas TLK veiklos zonos pacientų asociacijų atstovas.

Taikinimo komisijos darbui vadovauja taikinimo komisijos pirmininkas, o jam nesant - jo pavaduotojas. Taikinimo komisijos pirmininkas ir jo pavaduotojas renkami pirmojo taikinimo komisijos posėdžio metu iš taikinimo komisijos narių jos įgaliojimų laikotarpiui. Taikinimo komisijos pirmininku ir jo pavaduotoju negali būti narys, jau buvęs ankstesnės kadencijos taikinimo komisijos pirmininku ar pavaduotoju.

Taikinimo komisija atskaitinga stebėtojų tarybai.

Teritorinės ligonių kasos taikinimo komisijos funkcijos

Taikinimo komisija sprendžia draudžiamųjų, sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir TLK ginčus dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis ir sveikatos priežiūros sutarčių vykdymo.

Taikinimo komisija darbą organizuoja darbo reglamento nustatyta tvarka. Taikinimo komisijos darbo reglamentą tvirtina TLK direktorius, vadovaudamasis Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus patvirtintu pavyzdiniu taikinimo komisijos darbo reglamentu.

DARBO REGLAMENTAS

Narių sarašas

SVARSTYTI KLAUSIMAI


Paskutinis atnaujinimas: 2018-10-19 13:24:05
darbo laikas
I-IV : 8.00-12.00 12.45-17.00
V : 8.00-12.00 12.45-15.45
Gyventojų aptarnavimas