VIZIJA MISIJA VERTYBĖS
Klausiame
Ar žinote, kad Europos sveikatos draudimo kortelę galite užsisakyti internetu ir gauti ją į namus ar ofisą registruotu paštu Lietuvos Respublikos teritorijoje?
Taip, žinau
Nežinau
Man neaktualu

Pradžia


ŠIAULIŲ TLK ASPĮ FINANSINĖS VEIKLOS DUOMENYS IŠ PSDF 2016 M GRUODŽIO 31 D. (EURAIS)
Eil. Nr. grupėje Asmens sveikatos priežiūros įstaigų grupės ir joms priskiriamos ASP įstaigos Pajamos Sąnaudos  Finansinis rezultatas Įsigytas ilgalaikis turtas Per vienus metus gautinos sumos Finansiniai įsipareigojimai Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš viso Iš jų – pinigai įšaldytose sąskaitose Sukauptas perviršis ar deficitas
iš viso iš PSDF už suteiktas mokamas ASP paslaugas iš viso iš PSDF iš viso iš PSDF iš viso iš PSDF iš viso iš PSDF iš viso iš PSDF iš viso iš PSDF iš viso iš PSDF iš viso iš PSDF
1 Respublikos ligoninės iš viso, iš jų: 47,360,042 42,118,310 431,042.00 46,133,324 41,366,422 1,226,718 751,888 340,902 326,712 1,894,506 1,887,630 7,801,781 7,750,200 4,029,704 4,008,537   0 1,203,707 1,203,707
2 Regiono ligoninės iš viso, iš jų: 18,519,844 17,026,406 351,652 18,416,683 17,106,388 103,161 -79,982 2,106,559 451,501 1,115,656 1,083,540 2,624,460 2,413,495 1,101,950 1,000,307 0 0 1,496,497 1,025,593
3 Rajono ligoninės iš viso, iš jų: 18,884,365 17,266,691 774,081 18,924,965 17,264,444 -40,600 2,247 414,716 357,646 1,021,401 954,581 2,158,593 2,053,569 2,515,945 2,321,087 768 0 2,598,865 2,549,982
4 Poliklinikos iš viso, iš jų: 5,324,302 4,532,043 591,256 5,318,635 4,529,000 5,667 3,043 104,240 104,240 252,117 238,727 544,280 544,280 567,481 567,481   0 5,667 5,667
5 Greitosios medicinos pagalbos stotys iš viso, iš jų: 5,689,951 5,531,034 71,807 5,565,267 5,437,836 124,684 93,198 32,735 30,810 196,927 191,953 540,937 536,473 1,043,034 978,973 7,757 7,757 930,881 900,990
6 Pirminės sveikatos priežiūros centrai iš viso, iš jų: 22,386,121 19,693,378 1,249,940 22,604,725 20,159,202 -218,604 -465,824 483,138 283,433 1,119,387 1,068,369 1,945,488 1,791,173 4,210,250 4,126,626 0 0 3,631,489 3,051,961
7 Slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės iš viso, iš jų: 2,208,733 2,041,644 110,647 2,123,753 1,952,247 84,980 89,397 91,067 91,067 106,008 99,536 193,549 193,549 371,157 371,157     415,478 419,895
8 Priklausomybės ligų centrai, iš jų: 236,809 7,044 57,263 266,757 6,864 -29,948 180 600 0 541 534 12,927 500 809 0   0 -29,948 180
Viešosios ASPĮ iš viso 120,610,167 108,216,550 3,637,688 119,354,109 107,822,403 1,256,058 394,147 3,573,957 1,645,409 5,706,543 5,524,870 15,822,015 15,283,239 13,840,330 13,374,168 8,525 7,757 10,252,636 9,157,975
9 Privačios ASPĮ iš viso, iš jų: 0 15,864,691 0 0 14,379,942 0 1,484,749 0 953,790 0 1,047,743 0 2,141,329 0 2,460,045 0 0 0 0
Iš viso 120,610,167 124,081,241 3,637,688 119,354,109 122,202,345 1,256,058 1,878,896 3,573,957 2,599,199 5,706,543 6,572,613 15,822,015 17,424,568 13,840,330 15,834,213 8,525 7,757 10,252,636 9,157,975

Paskutinis atnaujinimas: 2017-03-29 14:51:02