Dienos klausimas
Ar žinote, kad asmuo gali būti draustas sveikatos draudimu tik vienoje iš Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalių ar Šveicarijos konfederacijoje?
Taip, žinau
Nežinau
Man neaktualu

Pradžia


SUSITIKIME SU ŠIAULIŲ ŽYDŲ BENDRUOMENE – IŠSAMUS PRANEŠIMAS APIE NEMOKAMAS SVEIKATOS PASLAUGAS

Šiaulių teritorinės ligonių kasos Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Dalia Miniauskienė susitikime su Šiaulių žydų bendruomene pristatė pranešimą apie Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis apmokamos sveikatos paslaugas.

D. Miniauskienė atkreipė susirinkusiųjų dėmesį, kad apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) ir prie gydymo įstaigos prisirašiusiems asmenims nemokamai teikiamos šeimos gydytojo paslaugos, nemokamai atliekami šeimos gydytojo paskirti tyrimai. Nemokamai teikiamos ir odontologo paslaugos, tarp jų – dantų protezavimas. „Gydymo įstaigoje, prie kurios esate prisirašę, reikės mokėti tik už plombas ar kitas odontologines medžiagas, vienkartines priemones“,– priminė pranešėja.

Už gydymo paslaugas mokėti nereikia vaikams, moksleiviams, besimokantiems dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, kol sukanka 24 metai, bei socialiai remtiniems asmenims, pateikusiems gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyriaus pažymą.

Kaip gauti nemokamas dantų protezavimo paslaugas?

D. Miniauskienė pabrėžė, kad teisę į dantų protezavimo paslaugas, teikiamas PSDF biudžeto lėšomis, turi šios gyventojų grupės: sulaukusieji senatvės pensijos amžiaus, pripažintieji nedarbingais arba iš dalies darbingais, vaikai iki 18 metų.   

Norintieji gauti nemokamą dantų protezavimo paslaugą pirmiausia turėtų keiptis į gydymo įstaigos, prie kurios yra prisirašę, gydytoją odontologą, kuris nustato, ar žmogui gali būti teikiamos kompensuojamos dantų protezavimo paslaugos. „Galima kreiptis ir į kitos gydymo įstaigos gydytoją odontologą, bet tokiu atveju už suteiktą konsultaciją reikės sumokėti“,– įspėjo D. Miniauskienė.

Gydymo įstaigai, kurioje yra prisiregistravęs, pacientas turi pateikti šiuos dokumentus: prašymą įrašyti į dantų protezavimo laukiančiųjų sąrašus, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba tapatybę patvirtinančią kortelę), dokumentą, įrodantį teisę gauti dantų protezavimo paslaugas (pensininko arba neįgaliojo asmens pažymėjimą), gydytojo odontologo išvadą dėl dantų protezavimo reikiamumo (formą 027/a).

Paciento dokumentus gavusi įstaiga pateikia gautą prašymą ligonių kasai, kuri įtraukia pacientą į savivaldybės gyventojų, laukiančių dantų protezavimo paslaugų, sąrašą.

Sąrašas sudaromas pagal prašymų užpildymo datą. Kiekvienas įtrauktas į sąrašą asmuo gauna pranešimą apie savo numerį eilėje. Vaikams, įtrauktiems į sąrašą, dantys protezuojami be eilės.

Gavęs pranešimą iš ligonių kasos žmogus turi apsispręsti: nelaukti, kol ateis eilė, ir pats sumokėti už protezavimą arba laukti, kol ateis eilė, ir paslaugos bus iš karto kompensuojamos.

Nusprendusieji patys sumokėti už protezavimą išlaidų kompensaciją gaus atėjus eilei – įgijus teisę į kompensaciją.

Sulaukusiam savo eilės žmogui ligonių kasa paštu išsiunčia: pažymą apie teisę gauti dantų protezavimo paslaugas ir sveikatos priežiūros įstaigų, su kuriomis ligonių kasa yra sudariusi sutartis dėl dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo, sąrašą. Gavęs tokią pažymą žmogus turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo jos išsiuntimo datos kreiptis į vieną iš sąraše nurodytų gydymo įstaigų, kur ir bus atliekamas protezavimas.

Jei dėl sveikatos būklės ar kitų svarbių priežasčių žmogus nori atidėti protezavimą, ligonių kasai reikia pateikti: protezavimo atidėjimo prašymą (ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo kvietimo protezuoti dantis išsiuntimo datos), gydytojo išvadą apie sveikatos būklę, trukdančią protezuoti dantis. Tokiu atveju protezavimo data suderinama iš naujo.

Jei per tris mėnesius nesikreipiama dėl dantų protezavimo arba dėl paslaugos atidėjimo, žmogus išbraukiamas iš sąrašo ir praranda teisę gauti kompensuojamas dantų protezavimo paslaugas.

Kaip gaunamos nemokamos gydytojų specialistų paslaugos?

Apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims, turintiems šeimos gydytojo siuntimą, gydytojų specialistų paslaugos teikiamos nemokamai.

Be siuntimo galima kreiptis į gydytoją dermatovenerologą. Nemokamai suteikiama konsultacija ir tuomet, jei į tą patį specialistą dėl tos pačios priežasties kreipiamasi pakartotinai – kai tęsiamas tyrimas ar gydymas, jei pacientas serga lėtine liga, dėl kurios jam reikalinga ilgalaikė stebėsena, jei pacientui reikalinga būtinoji medicinos pagalba.

Turintiems gydytojo siuntimą asmenims stacionarinės paslaugos, tyrimai, vaistai, medicinos pagalbos priemonės taip pat yra nemokami.

Ką svarbu žinoti lankantis gydymo įstaigoje?

Visi apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu turi teisę gauti sveikatos priežiūros paslaugas be papildomo mokesčio. Gydymo įstaigoms už apdraustiesiems suteiktas paslaugas sumoka ligonių kasos, tad antrąkart už tai mokėti nereikia.

Kiekvienoje gydymo įstaigoje, sudariusioje sutartį su ligonių kasomis dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo PSDF lėšomis, turi būti skelbiamas išsamus nemokamų sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų pagal sutartį su TLK, sąrašas bei šių paslaugų teikimo tvarka ir sąlygos. Be to, gydymo įstaiga privalo informuoti, kad šių paslaugų išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis ir teikiamos be jokio papildomo mokesčio.

Nemokama paslauga apdraustiesiems turi būti pasiūlyta pirmiausia. Jeigu pacientas šios informacijos neranda, jis turėtų pats tuo pasidomėti – klausti savo gydančiojo gydytojo. Jei gydytojas neatsakys,  reikėtų kreiptis į gydymo įstaigos administraciją.

Šiaulių TLK informacija
Twitter MySpace LinkedIn Facebook
darbo laikas
I-IV : 8.00-12.00 12.45-17.00
V : 8.00-12.00 12.45-15.45
Gyventojų aptarnavimas