Dienos klausimas
Ar žinote, kad Europos sveikatos draudimo kortelė garantuoja būtinosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidų kompensavimą, tik jei paslaugos buvo suteiktos valstybinei sveikatos sistemai priklausančioje gydymo įstaigoje?
Taip, žinau
Ne, nežinau
Man neaktualu

Pradžia


DVYLIKTOKAI DOMĖJOSI PRIVALOMUOJU SVEIKATOS DRAUDIMU

Šiaulių teritorinė ligonių kasa nuolat organizuoja informacinio pobūdžio susitikimus su moksleiviais. Šį kartą Šiaulių teritorinės ligonių kasos Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Inga Kvedarienė  susitiko su Šiaulių universiteto gimnazijos dvyliktokais. Susitikime kalbėta aktualiomis temomis: apie valstybės garantuojamą sveikatos priežiūrą moksleiviams ir studentams – studijuojantiems Lietuvoje ar užsienyje, galimybę gauti Europos sveikatos draudimo kortelę. Ligonių kasos atstovės klausta, ar privalomąją karo tarnybą atliekantiems kariams teikiamos nemokamos sveikatos priežiūros paslaugos.

Šiaulių teritorinės ligonių kasos Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Inga Kvedarienė dalyvavo susitikime su Šiaulių universiteto gimnazijos dvyliktokais. Gimnazijos nuotrauka.

Specialistė paaiškino, kad valstybės lėšomis draudžiami mokiniai, besimokantys pagal bendrojo ugdymo arba profesinio mokymo programas, nepilnamečiai, studentai, studijuojantys pagal nuolatinės arba dieninės studijų formų programas, užimtumo tarnyboje užsiregistravę bedarbiai, vienas iš tėvų, auginantis vaiką iki 8 metų ar du vaikus ir daugiau nepilnamečių vaikų, pensijų arba šalpos kompensacijų gavėjai, neįgalieji, neįgalų žmogų slaugantieji. Už šiuos asmenis privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas sumoka valstybė. Kiti įmokas privalo mokėti patys arba už juos sumoka darbdavys.

Ligonių kasos atstovė pabrėžė, kad išvykusieji studijuoti Europos Sąjungos šalių aukštosiose mokyklose taip pat yra drausti PSD, tačiau privalo susitvarkyti privalomojo sveikatos draudimo  dokumentus. Deklaruoti išvykimo iš Lietuvos nereikia.

Atsakydama į klausimą apie privalomąją karo tarnybą atliekantiems kariams teikiamas nemokamas sveikatos priežiūros paslaugas, ligonių kasų atstovė paaiškino, kad, vadovaujantis Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 65 straipsniu,  nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (NPPKT) atliekantiems kariams visos sveikatos priežiūros paslaugos yra teikiamos krašto apsaugos sistemos ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose iš Krašto apsaugos ministerijai skirtų lėšų, tačiau NPPKT kariai nėra draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu.

Jeigu nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos metu sutriko kario sveikata ir dėl to paties sveikatos sutrikimo jam reikalingas gydymas pabaigus tarnybą, sveikatos priežiūros paslaugos buvusiam kariui krašto apsaugos sistemos sveikatos priežiūros įstaigose ar kitose sveikatos priežiūros įstaigose bus teikiamos tol, kol jis pasveiks. Sveikatos priežiūros paslaugos yra apmokamos iš Krašto apsaugos ministerijos lėšų.

Baigęs nuolatinę privalomąją karo tarnybą  asmuo, įsidarbinęs arba užsiregistravęs užimtumo tarnyboje, kaip ir kiekvienas Lietuvos pilietis, įgyja teisę gauti sveikatos priežiūros paslaugas, kurios yra apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto. Pasitaikė atvejų, kai po tarnybos susirgę nedirbantys asmenys kreipėsi konsultacijos dėl galimybės gauti sveikatos priežiūros paslaugas iš PSDF. Tarnybą baigusiems kariams patarta užsiregistruoti užimtumo tarnyboje, įsidarbinti ar savarankiškai mokėti PSD įmokas. „Laikotarpiai, kai už asmens sveikatos priežiūros paslaugas mokama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, automatiškai nustatomi pagal privalomosios pradinės karo tarnybos pradžios ir pabaigos datas. Vadinasi, už tą laikotarpį, kai nėra vykdoma privalomoji karo tarnyba, asmuo turėtų susimokėti privalomojo sveikatos draudimo mokestį“, – susitikime su moksleiviais paaiškino ligonių kasų atstovė.

Šiaulių TLK informacija
Twitter MySpace LinkedIn Facebook
darbo laikas
I-IV : 8.00-12.00 12.45-17.00
V : 8.00-12.00 12.45-15.45
Gyventojų aptarnavimas