Dienos klausimas
Ar žinote, kad Europos sveikatos draudimo kortelė garantuoja būtinosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidų kompensavimą, tik jei paslaugos buvo suteiktos valstybinei sveikatos sistemai priklausančioje gydymo įstaigoje?
Taip, žinau
Ne, nežinau
Man neaktualu

Pradžia


TARPVALSTYBINĖ SVEIKATOS PRIEŽIŪRA UŽTIKRINA ES ŠALIŲ GYVENTOJAMS GALIMYBĘ GYDYTIS SVETUR, BET GALI TEKTI PRIMOKĖTI

Į Šiaulių teritorinę ligonių kasą kreipėsi kraštiečiai, svarstantys galimybę pasinaudoti tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugomis. Žmonėms paaiškinta, kad tokia galimybė yra, bet svarbu žinoti, ir tai, kad užsienyje sveikatos priežiūros paslaugos dažniausiai kainuoja brangiau, todėl pacientui gali tekti už jas primokėti iš savo kišenės.

Nuo 2013 m. spalio 25 d. Europos ekonominės erdvės šalyse, į šių šalių nacionalinius teisės aktus perkėlus 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo nuostatas, šiose šalyse apdrausti asmenys gali gauti tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugas. Sumokėję už svetur gautas paslaugas savo lėšomis, jie turi teisę kreiptis į savo kompetentingą įstaigą dėl tokių išlaidų kompensavimo.

Lietuvoje apdrausti asmenys gali vykti į minėtas valstybes, o jose, gavę reikiamas medicinos paslaugas  ir grįžę į Lietuvą, gali kreiptis į teritorines ligonių kasas (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje), kad jiems būtų kompensuotos patirtos išlaidos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF).

Svarbu žinoti, kad už Lietuvos ribų sveikatos priežiūros paslaugos dažniausiai kainuoja gerokai brangiau. Svetur paslaugas gavusiems žmonėms išlaidos kompensuojamos tik tokiomis pat kainomis, sąlygomis ir apimtimi, kaip jos būtų kompensuojamos mūsų šalyje. Kompensuojamos tik tokių paslaugų, kurios teikiamos Lietuvoje, išlaidos. Kitas išlaidas, kurias pacientas patirs, pavyzdžiui, kelionės, nakvynės, apgyvendinimo, maitinimo ir kt., jis turės dengti savo lėšomis. Prieš vykdami gydytis svetur, pacientai gali preliminariai sužinoti paslaugų kainą  teritorinių ligonių kasų (TLK) ar Valstybinės ligonių kasos (VLK) interneto svetainėje arba kreipiantis į Šiaulių TLK.

Be to, vykstant gydytis į užsienį, visuomet reikalingas gydytojų siuntimas, nes tokia sąlyga taikoma ir apdraustiesiems, gaunantiems paslaugas Lietuvoje.

Apdraustieji PSD  gavę reikiamas paslaugas svetur, turi ne vėliau kaip per vienerius metus kreiptis į teritorinę ligonių kasą ir pateikti prašymą kompensuoti patirtas gydymo išlaidas. Svarbu žinoti, kad išlaidos bus kompensuojamos ir už išduotus vaistus, medicinos prietaisus ar medicinos pagalbos priemones. Ligonių kasoms priėmus sprendimą jas kompensuoti, šios išlaidos žmogui bus pervedamos ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo šio sprendimo priėmimo. Taip siekiama užtikrinti, kad pacientas galėtų kuo greičiau gauti reikalingas sveikatos priežiūras paslaugas ir kad jos būtų kuo greičiau kompensuojamos.

Šiaulių teritorinės ligonių kasos informacija
Twitter MySpace LinkedIn Facebook
darbo laikas
I-IV : 8.00-12.00 12.45-17.00
V : 8.00-12.00 12.45-15.45
Gyventojų aptarnavimas