Dienos klausimas
Ar žinote, kad asmuo gali būti draustas sveikatos draudimu tik vienoje iš Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalių ar Šveicarijos konfederacijoje?
Taip, žinau
Nežinau
Man neaktualu

Pradžia


SUSITIKO SU PLUNGĖS RAJONO MOKSLEIVIAIS

Lapkričio 14 dieną Šiaulių teritorinės ligonių kasos Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Inga Kvedarienė dalyvavo susitikimuose su  Plungės „Saulės“, Alsėdžių  Stanislovo Narutavičiaus gimnazijų bei Plungės technologijų ir verslo mokyklos bendruomenėmis. Susitikimuose kalbėta aktualiomis temomis: apie valstybės garantuojamą sveikatos priežiūrą moksleiviams ir studentams – studijuojantiems Lietuvoje ar užsienyje, galimybes gauti Europos sveikatos draudimo kortelę.

Šiaulių teritorinės ligonių kasos Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Inga Kvedarienė dalyvavo susitikimuose su  Plungės rajono moksleiviais. Šiaulių TLK nuotrauka.

Specialistė priminė, kad valstybės lėšomis draudžiami mokiniai, besimokantys pagal bendrojo ugdymo arba profesinio mokymo programas, nepilnamečiai, studentai, studijuojantys pagal nuolatinės arba dieninės studijų formų programas, darbo biržoje užsiregistravę bedarbiai, vienas iš tėvų, auginantis vaiką iki 8 metų ar du vaikus ir daugiau nepilnamečių vaikų, pensijų arba šalpos kompensacijų gavėjai, neįgalieji, neįgalų žmogų slaugantieji. Už šiuos asmenis PSD įmokas sumoka valstybė. Kiti įmokas privalo mokėti patys arba už juos sumoka darbdavys.

Ligonių kasos atstovė pabrėžė, kad išvykusieji studijuoti Europos Sąjungos šalių aukštosiose mokyklose taip pat yra drausti privalomuoju sveikatos draudimu (PSD), tačiau privalo susitvarkyti privalomojo sveikatos draudimo  dokumentus. Deklaruoti išvykimo iš Lietuvos nereikia.

Tam, kad išvykę studentai būtų laikomi apdraustaisiais privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, jie turi kreiptis į teritorinę ligonių kasą (TLK) ir pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei universiteto išduotą akademinę pažymą (originalą). Taip pat svarbu išsiimti Europos sveikatos draudimo kortelę (ESDK).

Studijuojantieji ES šalių, Norvegijos, Islandijos, Lichtenšteino bei Šveicarijos aukštosiose mokyklose pagal nuolatinės arba dieninės studijų formų studijų programas yra draudžiami PSD valstybės lėšomis, tačiau patiems studentams nepasirūpinus jų draudimą liudijančių dokumentų pateikimu – asmuo lieka neapdraustas. Tokiu atveju už gydymą svetur gali tekti nemažai susimokėti.

Minėti studentai PSD draudžiami vieneriems mokslo metams, todėl pažymą iš aukštosios mokyklos į TLK reikia pristatyti kiekvienais mokslo metais. Jei studentas neturi galimybių dokumentus pristatyti pats, TLK juos galima atsiųsti registruotu laišku – tuomet draudimo PSD laikotarpis bus nustatytas pagal atsiųstos pažymos duomenis.

Studentams, pateikusiems TLK būtinus dokumentus, išduodama ESDK. Prašymą TLK jie gali pateikti patys arba per įgaliotą asmenį (jam atvykus į TLK) arba paštu. Ši kortelė patvirtina studijuojančiojo teisę gauti privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamas būtinosios medicinos pagalbos paslaugas. Turėdami ESDK, studentai gali būti garantuoti, kad prireikus, jie gaus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas pagal tos šalies, kurioje studijuoja, įstatymais nustatytą tvarką.

Jaunuoliai, kurie išvykdami studijuoti į ES šalis, deklaruoja išvykimą iš Lietuvos, praranda nuolatinio Lietuvos gyventojo statusą ir netenka teisės būti apdrausti PSD valstybės lėšomis, kadangi valstybės lėšomis gali būti draudžiami tik nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai. Svarbu žinoti, kad studijuojantiems ES deklaruoti savo išvykimo nereikia.

Jeigu studentas neturi ESDK, suteiktų būtinosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidas jam gali tekti apmokėti pačiam. Grįžęs į Lietuvą, kurioje jis yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, studentas gali kreiptis į TLK dėl patirtų išlaidų kompensavimo.

Šiaulių TLK informacija
Twitter MySpace LinkedIn Facebook
darbo laikas
I-IV : 8.00-12.00 12.45-17.00
V : 8.00-12.00 12.45-15.45
Gyventojų aptarnavimas