Dienos klausimas
Ar žinote, kad asmuo gali būti draustas sveikatos draudimu tik vienoje iš Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalių ar Šveicarijos konfederacijoje?
Taip, žinau
Nežinau
Man neaktualu

Pradžia


ŠIAULIŲ TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS DARBUOTOJAI DALYVAVO KORUPCIJOS PREVENCIJAI SKIRTAME RENGINYJE

Lapkričio 22 dieną Šiaulių teritorinėje ligonių kasoje apsilankiusi Specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio viršininkė Rita Šikšnienė įstaigos darbuotojams pristatė pranešimą apie korupcijos grėsmes, prevenciją, atsakomybę už korupcinio pobūdžio veiksmus bei atsakė į darbuotojams kilusius klausimus.

Šiaulių teritorinės ligonių kasos darbuotojai išklausė Specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio viršininkės Ritos Šikšnienės pranešimo. Nuotraukoje viešnia pirma iš kairės. Šiaulių TLK nuotrauka. 

Pranešėja dar kartą priminė, kad korupcija yra piktnaudžiavimas įgaliojimais, siekiant asmeninės naudos. Ši samprata apima korupciją ir viešajame, ir privačiame sektoriuose. Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens administracinis, darbo drausmės ar tarnybinis nusižengimas, padarytas tiesiogiai ar netiesiogiai siekiant arba reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui, taip pat ją priimant, kai tai daroma piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi, viršijant įgaliojimus, neatliekant pareigų, pažeidžiant viešuosius interesus, taip pat korupcinio pobūdžio nusikalstama veika.

Specialiųjų tyrimų tarnybą siekia mažinti korupciją vykdydama antikorupcinį visuomenės švietimą ir informavimą, prevenciją ir baudžiamąjį persekiojimą.

Įgyvendindamos Korupcijos prevencijos įstatymą valstybės ir savivaldybių bei nevalstybinės įstaigos privalo pagal kompetenciją įgyvendinti valstybės politiką korupcijos prevencijos srityje, užtikrinti, kad būtų vykdomi korupcijos prevenciją nustatančių teisės aktų reikalavimai valstybės ir savivaldybių bei nevalstybinėse įstaigose, pagal kompetenciją rengti ir tvirtinti kovos su korupcija programas, nedelsdamos šalinti korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimus, Vyriausybės nustatyta tvarka teikti Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams informaciją, reikalingą korupcijos rizikos analizei atlikti, nesudaryti savo veiksmais ar neveikimu sąlygų korupcinio pobūdžio nusikalstamoms veikoms.

Antikorupcinis visuomenės švietimas, Ritos Šikšnienės žodžiais,  vykdomas kaip neatskiriama visuomenės švietimo dalis siekiant puoselėti asmens dorovę, ugdyti pilietiškumą, asmens teisių ir pareigų visuomenei, Lietuvos valstybei sampratą ir užtikrinti korupcijos prevencijos tikslų įgyvendinimą. Šiaulių TLK nuotrauka.

Antikorupcinis visuomenės švietimas vykdomas visų tipų ir lygių švietimo įstaigose pagal parengtas švietimo programas, per visuomenės informavimo priemones ir kitais būdais.

Valstybės ir savivaldybių įstaigos per visuomenės informavimo priemones ir kitais būdais teikia gyventojams informaciją apie savo veiklą kovojant su korupcija. Pranešėja pasidžiaugė, kad Šiaulių teritorinė ligonių kasa, informuodama apie privalomojo sveikatos draudimo garantuojamas nemokamas sveikatos paslaugas, nuolat organizuoja susitikimus su gyventojais, kurie išsamiai aprašomi regioninėje spaudoje.

Ar paprasta dovanėlė valstybės tarnautojui yra kyšis? Taip, kai tai susiję su tarnybinėmis pareigomis!

R. Šikšnienė priminė, kad draudžiama priimti dovanas politikams, valstybės ir savivaldybių pareigūnams, kitokiems valstybės tarnautojams ir jų artimiesiems giminaičiams, kai tai susiję su politiko, pareigūno ar valstybės tarnautojo tarnybine padėtimi ar tarnybinėmis pareigomis.

Kyšis yra bet kokios turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau ar kitam asmeniui – materialios ar nematerialios, turinčios ekonominę vertę rinkoje ar tokios vertės neturinčios – forma išreikštas neteisėtas ar nepagrįstas atlygis už pageidaujamą valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens teisėtą ar neteisėtą veikimą arba neveikimą vykdant įgaliojimus.

 

Šiaulių TLK informacija 
Twitter MySpace LinkedIn Facebook
darbo laikas
I-IV : 8.00-12.00 12.45-17.00
V : 8.00-12.00 12.45-15.45
Gyventojų aptarnavimas