Šiaulių teritorinė ligonių kasa - KVP IR GTPL SAUGOJIMO BEI SUNAIKINIMO TVARKOS PASIKEITIMAI

Dienos klausimas
Ar žinote, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos dydis 38.74 Eur?
Taip, žinau.
Nežinau.
Man neaktualu.


KVP IR GTPL SAUGOJIMO BEI SUNAIKINIMO TVARKOS PASIKEITIMAI

Nuo 2006-11-17 įsigaliojo Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2006 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. 1K-160 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 110 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų pasų ir gydytojo tapatybę patvirtinančių lipdukų išdavimo, saugojimo, apskaitos, naudojimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 123-4661) ir Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2006 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. 1K-161 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų pasų, jų titulinių lapų ir receptų knygelių bei gydytojo tapatybę patvirtinančių lipdukų sunaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 123-4662).

Sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. 110 pakeitimas įteisina nuostatą, kad sugadinti titulinių lapų blankai, receptų knygelės, pacientų grąžinti ir sugadinti KVP, gydytojų grąžinti, nepanaudoti ir sugadinti GTPL turi būti saugomi ASPĮ 3 metus, neskaitant einamųjų metų, ir praėjus šiam terminui sunaikinami VLK nustatyta tvarka.

VLK direktoriaus įsakymas Nr. 1K-161 reglamentuoja Kompensuojamųjų vaistų pasų, jų titulinių lapų ir receptų knygelių bei gydytojo tapatybę patvirtinančių lipdukų sunaikinimo tvarką. Taip pat šiuo įsakymu yra patvirtinta Kompensuojamųjų vaistų pasų, jų titulinių lapų ir receptų knygelių bei gydytojo tapatybę patvirtinančių lipdukų sunaikinimo akto forma.

Pagal naująją Kompensuojamųjų vaistų pasų, jų titulinių lapų ir receptų knygelių bei gydytojo tapatybę patvirtinančių lipdukų sunaikinimo tvarką, KVP, jų tituliniai lapai ir receptų knygelės bei GTPL gali būti naikinami tik pasibaigus jų saugojimo ASPĮ terminui 1 kartą per metus. KVP, jų tituliniams lapams ir receptų knygelėms bei GTPL naikinti ASPĮ vadovo įsakymu turi būti sudaroma nuolatinė komisija iš ne mažiau kaip 3 asmenų. Tose ASPĮ, kuriose dirba du darbuotojai, komisija sudaroma iš 2 asmenų.

KVP, jų tituliniai lapai ir receptų knygelės bei GTPL turi būti naikinami, dalyvaujant komisijai, šiais būdais: suplėšomi, sudeginami, susmulkinami specialiu popieriaus smulkintuvu, naikinami specializuotose įmonėse. Jų neleidžiama atiduoti į antrinių žaliavų supirkimo punktus, išmesti į šiukšlių konteinerius. Komisija naikintinus KVP, jų titulinius lapus ir receptų knygeles bei GTPL surūšiuoja, suskaičiuoja ir nustato kitus duomenis, reikalingus nurodyti sunaikinimo akte.

Komisija, sunaikinusi KVP, jų titulinius lapus ir receptų knygeles bei GTPL, rašo Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos sunaikinimo aktą, kurį pasirašo komisijos pirmininkas ir nariai (-ys). Sunaikinimo aktą tvirtina ASPĮ vadovas. Sunaikinimo akte turi būti nurodomas sunaikintų KVP, jų titulinių lapų ir receptų knygelių skaičius bei GTPL skaičius ir numeriai. Sunaikinimo aktai turi būti numeruojami ir saugomi 10 metų. ASPĮ vadovas atsako už naikintinų KVP, jų titulinių lapų ir receptų knygelių bei GTPL sunaikinimą, akto surašymą ir įforminimą pagal šią tvarką.


Paskutinis atnaujinimas: 2006-12-04 15:13:37
darbo laikas
I-IV : 8.00-12.00 12.45-17.00
V : 8.00-12.00 12.45-15.45
Gyventojų aptarnavimas