VIZIJA MISIJA VERTYBĖS
Klausiame
Ar žinote, kad jeigu Jūsų pajamos mažos (nuo 2021 m. kovo 1 d. iki 260 Eur), galite susigrąžinti priemoką už kompensuojamuosius vaistinius preparatus ir medicinos pagalbos priemones?
Taip, žinau
Nežinau
Man neaktualu

Pradžia


​Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

2020

2020 metais Šiaulių teritorinėje ligonių kasoje nebuvo vykdytas antikorupcinis vertinimas, kadangi nebuvo parengta teisės aktų, atitinkančių Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje numatytus atvejus.

2019

2019 metais TLK parengti teisės aktai, kuriuos buvo būtina įvertinti ir kurie įvertinti antikorupciniu požiūriu:
1. TLK direktoriaus 2019 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. VE-46 „Dėl Šiaulių teritorinės ligonių kasos 2015 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-24 „Dėl Šiaulių teritorinės ligonių kasos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms kompensuoti paskirstymo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Šiaulių teritorinės ligonių kasos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms kompensuoti paskirstymo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms tvarkos aprašo išdėstymas nauja redakcija).
Vykdant šio teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą, trūkumų nenustatyta.
2. TLK direktoriaus 2019 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. VE-215 „Dėl Šiaulių teritorinės ligonių kasos direktoriaus 2007 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. V-114 „Dėl Šiaulių teritorinės ligonių kasos ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto bei trumpalaikio materialiojo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo“ pakeitimo“ (Šiaulių teritorinės ligonių kasos nematerialiojo ir ilgalaikio bei trumpalaikio materialiojo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo išdėstymas nauja redakcija).
Vykdant šio teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą, pastebėti trūkumai: nenustatytos kolegialaus subjekto komisijos teisės, nenustatytas konkretus komisijos narių skaičius, tikslintinas narių skyrimo mechanizmas (pirmininko skyrimas), nenustatyta narių rotacija ir kadencijų skaičius ir trukmė; neaiškiai išdėstyti turto panaudojimo būdai. Nustačius šiuos trūkumus, teisės akto rengėjui suformuluoti konkretūs siūlymai; teisės akto rengėjas atsižvelgė į vertintojo pastabas bei siūlymus ir pakeitė teisės akto projekto nuostatas, tokiu būdu sumažinta korupcijos pasireiškimo tikimybė.
3. TLK direktoriaus 2019 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr. VE-417 „Dėl Šiaulių teritorinės ligonių kasos direktoriaus 2005 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. V-37 „Dėl Šiaulių teritorinės ligonių kasos nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešuosiuose prekių aukcionuose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
Vykdant šio teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą, trūkumų nenustatyta.
4. TLK direktoriaus 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. VE-431 „Dėl Šiaulių teritorinės ligonių kasos nematerialiojo ir ilgalaikio bei trumpalaikio materialiojo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo“ pakeitimo“.
Vykdant šio teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą, trūkumų nenustatyta.
5. TLK direktoriaus 2019 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. VE-448 „Dėl Šiaulių teritorinės ligonių kasos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. VE-208 „Dėl Šiaulių teritorinės ligonių kasos mažos vertės pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Šiaulių teritorinės ligonių kasos mažos vertės pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo išdėstymas nauja redakcija).
Vykdant šio teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą, trūkumų nenustatyta.

2018

2018 metais TLK parengtas teisės aktas, kurį buvo būtina įvertinti ir kuris įvertintas antikorupciniu požiūriu:
TLK direktoriaus 2018 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. VE-227 „Dėl Šiaulių teritorinės ligonių kasos direktoriaus 2005 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. V-37 ,,Dėl nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto aukcionų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
Teisės akto projekto vertinimo metu trūkumų antikorupciniu požiūriu, galinčių sudaryti sąlygas pasireikšti korupcijai, nenustatyta.

2017

2017 metais Šiaulių teritorinės ligonių kasoje parengti trys teisės aktai (TLK direktoriaus įsakymai), kuriuos buvo būtina įvertinti antikorupciniu požiūriu:
1. TLK direktoriaus 2017 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. VE-76 „Dėl Šiaulių teritorinės ligonių kasos direktoriaus 2015 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-24 „Dėl Šiaulių teritorinės ligonių kasos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms kompensuoti paskirstymo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;
2. TLK direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. VE-208 „Dėl Šiaulių teritorinės ligonių kasos mažos vertės pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo”;
3. TLK direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. VE-210 „Dėl Šiaulių teritorinės ligonių kasos mažos vertės pirkimų komisijos darbo reglamento patvirtinimo”;
Atliktas šių TLK rengiamų teisės aktų antikorupcinis vertinimas.
Vertinant TLK direktoriaus 2017 m. kovo 15 d. įsakymą Nr. VE-76, nustatyta rengiamo teisės akto nuostatų, kurios galėtų sudaryti sąlygas dviprasmiškai aiškinti ir taikyti teisės aktą. Teisės akto rengėjas sutiko su vertintojo pastabomis ir teisės akto projektas buvo pakoreguotas atsižvelgiant į vertintojo pastabas.
Kitų teisės projektų vertinimo metu trūkumų antikorupciniu požiūriu, galinčių sudaryti sąlygas pasireikšti korupcijai, nenustatyta.

2016

Vadovaujantis Šiaulių teritorinės ligonių kasos teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Šiaulių teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) direktoriaus 2015 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V-45 „Dėl Šiaulių teritorinės ligonių kasos teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, vykdomas TLK rengiamų teisės aktų, kurie reguliuos visuomeninius santykius, numatytus Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje, projektų antikorupcinis vertinimas

2016 metais TLK parengti du teisės aktai (TLK direktoriaus įsakymai), kuriuos buvo būtina įvertinti antikorupciniu požiūriu (rengiamais teisės aktais buvo keičiami teisės aktais, reguliuojantys visuomeninius santykius, susijusius su prekių ar paslaugų viešaisiais pirkimais). Atliktas šių dviejų TLK rengiamų teisės aktų antikorupcinis vertinimas.

Teisės aktų projektų trūkumų antikorupciniu požiūriu, galinčių sudaryti sąlygas pasireikšti korupcijai, nenustatyta.


Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-08 12:22:41
darbo laikas
I-IV : 8.00-12.00 12.45-17.00
V : 8.00-12.00 12.45-15.45
Gyventojų aptarnavimas
Kaip mus rasti?


Registracija internetu

Vaizdo medžiaga

Leidiniai

E. valdžios vartaiApklausa

Vaistų komitetas

Pasitikrinti savo PSD draustumą

Elektron. prašymas išduoti Europos sveikatos draudimo kort.

Projektas - Išmintingasis vaistų sąrašas

Ką svarbu žinoti užsienyje gyvenantiems lietuviams 

Informacija apie PSD

Informacija - vaizdinė medžiaga

Nuoroda į esveikata.lt

E. sveikata naudojimo gairės

Valstybinė mokesčių inspekcija 

Grįžtamojo ryšio modelio projektas

Antibiotikus vartok atsakingai

LK-10-AM, ACHI ir kodavimo standartų el. vadovas

Viskas apie DRG

 SODRA

Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalas