Dienos klausimas
Ar žinote, kad teisę į dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš PSDF biudžeto, turi ne tik vaikai, senatvės pensijos amžiaus sulaukę asmenys, nedarbingi ar iš dalies nedarbingi asmenys, bet ir asmenys, kuriems taikomas gydymas dėl burnos,
Taip, žinau
Nežinau
Man neaktualu

Pradžia


​Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

2018

2018 metais TLK parengtas teisės aktas, kurį buvo būtina įvertinti ir kuris įvertintas antikorupciniu požiūriu:
TLK direktoriaus 2018 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. VE-227 „Dėl Šiaulių teritorinės ligonių kasos direktoriaus 2005 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. V-37 ,,Dėl nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto aukcionų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
Teisės akto projekto vertinimo metu trūkumų antikorupciniu požiūriu, galinčių sudaryti sąlygas pasireikšti korupcijai, nenustatyta.

2017

2017 metais Šiaulių teritorinės ligonių kasoje parengti trys teisės aktai (TLK direktoriaus įsakymai), kuriuos buvo būtina įvertinti antikorupciniu požiūriu:
1. TLK direktoriaus 2017 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. VE-76 „Dėl Šiaulių teritorinės ligonių kasos direktoriaus 2015 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-24 „Dėl Šiaulių teritorinės ligonių kasos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms kompensuoti paskirstymo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;
2. TLK direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. VE-208 „Dėl Šiaulių teritorinės ligonių kasos mažos vertės pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo”;
3. TLK direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. VE-210 „Dėl Šiaulių teritorinės ligonių kasos mažos vertės pirkimų komisijos darbo reglamento patvirtinimo”;
Atliktas šių TLK rengiamų teisės aktų antikorupcinis vertinimas.
Vertinant TLK direktoriaus 2017 m. kovo 15 d. įsakymą Nr. VE-76, nustatyta rengiamo teisės akto nuostatų, kurios galėtų sudaryti sąlygas dviprasmiškai aiškinti ir taikyti teisės aktą. Teisės akto rengėjas sutiko su vertintojo pastabomis ir teisės akto projektas buvo pakoreguotas atsižvelgiant į vertintojo pastabas.
Kitų teisės projektų vertinimo metu trūkumų antikorupciniu požiūriu, galinčių sudaryti sąlygas pasireikšti korupcijai, nenustatyta.

2016

Vadovaujantis Šiaulių teritorinės ligonių kasos teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Šiaulių teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) direktoriaus 2015 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V-45 „Dėl Šiaulių teritorinės ligonių kasos teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, vykdomas TLK rengiamų teisės aktų, kurie reguliuos visuomeninius santykius, numatytus Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje, projektų antikorupcinis vertinimas

2016 metais TLK parengti du teisės aktai (TLK direktoriaus įsakymai), kuriuos buvo būtina įvertinti antikorupciniu požiūriu (rengiamais teisės aktais buvo keičiami teisės aktais, reguliuojantys visuomeninius santykius, susijusius su prekių ar paslaugų viešaisiais pirkimais). Atliktas šių dviejų TLK rengiamų teisės aktų antikorupcinis vertinimas.

Teisės aktų projektų trūkumų antikorupciniu požiūriu, galinčių sudaryti sąlygas pasireikšti korupcijai, nenustatyta.


Paskutinis atnaujinimas: 2018-12-31 15:35:23
darbo laikas
I-IV : 8.00-12.00 12.45-17.00
V : 8.00-12.00 12.45-15.45
Gyventojų aptarnavimas